Pmove

สรุปผลการเจรจา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ หรือ ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาล

สรุปผลการเจรจา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ หรือ ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. วันที่ 13 ก.พ. 62 (ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล 10-13 ก.พ. 62) 1. กรณีพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ เหลือ 1 พื้นที่ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ยังไม่สามารถเจรจาซื้อขายได้ จึงมีข้อเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันสูงเกินกว่าชาวบ้านจะรับภาระไหว ตลอดจนลดราคาที่ดินที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ซื้อขาย และยังมีชุมชนอีกจำนวนมากที่ยื่นขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารที่ดิน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผลการเจรจา เห็นชอบ ให้ บจธ. รับข้อเสนอ และให้เร่งดำเนินการธนาคารที่ดิน บัญชี 2 2. โฉนดชุมชน จากการทำบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน มีมติว่าต้องคุ้มครองพื้นที่ 486 ชุมชนที่ได้ยื่นขอโฉนดชุมชนไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ […]

P-move แถลง-รัฐบาลประยุทธแก้ปัญหา 100 กว่ากรณีไม่คืบหน้า ยันต้องประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้

P-move แถลง-รัฐบาลประยุทธแก้ปัญหา 100 กว่ากรณีไม่คืบหน้า ยันประชุมกรรมการวันนี้

P-Move จับมือเครือข่ายภาคประชาชน แถลงจี้หยุดร่างพรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แนะคืนอำนาจให้ประชาชนร่วมจัดการที่ดินและทรัพยากร

วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) ณ ที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรมม (P-Move) ได้อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ หยุดและให้ทบทวนร่างพรบ คทช. คืนอำนาจให้ประชาชนและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้