บ้านมีไว้อยู่อาศัยไม่ได้มีไว้เก็งกำไร : ทัศนะของรัฐบาลจีนต่อนโยบายที่ดิน

 

ปัจจุบันทุกคนต่างทราบว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของโลกทั้งด้านการผลิต การบริโภคการลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ โดยเศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตและขยายตัวจนมีขนาด GDP (GDP : Gross Domestic Product หรือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ”) เป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 30 กว่าปีหลังจากเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในปี 1979

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักข่าว China Xinhua news ของประเทศจีนได้รายงานข่าวผ่านทาง Page Facebook ของทางสำนักข่าวเกี่ยวกับงานแถลงข่าวนอกรอบของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 โดยเนื้อข่าวมีใจความสำคัญเกี่ยวกับคำแถลงของ นาย หวังเหมิงฮุย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบท (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) ที่กล่าวต่อสื่อมวลชนระหว่างงานแถลงข่าว “เรื่องแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน” ซึ่งนายหวังเหมิงฮุย กล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงที่ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ปริมาณการซื้อขายจะเติบโตช้าลงและราคาจะคงที่ และยังอีกกล่าวว่า “รัฐบาลจะไม่ทำให้เกิดการแปรปรวน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของระเบียบการว่าด้วยตลาดอสังหาริมทรัพย์ (property market regulation) และจะรักษานโยบายที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นถูกระงับไว้ โดยรัฐบาลจะรักษาความเข้มข้นของมาตรการและจะไม่ผ่อนปรนการควบคุม” พร้อมทั้งเสริมว่า ตลาดจะมีคุณภาพและเสถียรภาพ

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบท (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) ยังกล่าวประโยคที่น่าสนใจและน่าจะนำมาขบคิด ทบทวนทางนโยบายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ว่า

“เราจะรักษาจุดยืนของเราไว้อย่างมั่นคงว่า บ้านมีไว้สำหรับอยู่อาศัยไม่ใช่สำหรับเก็งกำไร”

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตรา 6.8 เปอร์เซ็นต์ ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ 6.9 เปอร์เซ็นต์” (สำนักข่าว China Xinhua News รายงาน)

ทั้งนี้ทีมงาน Land watch ก็หวังว่าผู้มีอำนาจระดับนโยบายในประเทศไทยของเราจะมีสำนึกในเรื่องเหล่านี้ให้มากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางกฎหมายและนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนจนกระทั้งลืมเรื่องการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัยของคนธรรมดา คนยากไร้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเมืองไทย ยกตัวอย่างเช่น การผลักดันร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของการเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน สิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัย คำนึงถึงหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าจะห่วงว่าผู้ออกกฎหมายเองจะโดนเก็บภาษีแพง หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะไม่เติบโต!

แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน Land watch ก็ขอให้มองทุกเรื่องอย่างใจเป็นกลาง เพราะแม้ว่านโยบายภายประเทศของจีนจะดูก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในประเทศ แต่ในหลายๆกรณีประเทศจีนเองก็มีปัญหากับข้อครหาเรื่องการเข้าแย่งยึดที่ดินในประเทศต่างๆที่จีนเข้าไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทานที่ดินที่ใช้ในการเกษตร(สวนกล้วย ) การเข้าใช้ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือแม้กระทั้งปัญหาการลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อแลกกับสัมปทานในที่ดินระยะยาวในประเทศต่างๆ

ขอขอบคุณสำนักข่าว China Xinhua news