EEC

สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC

“สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC” จากเวทีเสวนาที่กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี วอทช์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกับระดมความเห็นของภาคประชาชนต่อโครงการอีอีซี ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นจำนวนมาก ต่างเข้ามาเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยได้สรุปความต้องการของประชาชนเบื้องต้นไว้ 3 ประการ เพื่อยับยังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44

วันนี้(05 พฤศจิกายน 2560) กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC WATCH) ร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออกได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ว่าเป็นการพัฒนาที่คนภาคตะวันออกไม่ได้เลือก
โดยกลุ่มเครือข่ายประชาขนภาคตะวันออก ได้มีข้อเสนอ 3 ข้อ จะเป็นอะไรบ้าง เชิญติดตามได้เลยครับ