EEC

ชาวนาโยธะกาประกาศ ไม่อพยพ ไม่ย้าย ขอตายบนแผ่นดินเกิด-ชูป้ายเขตปลอด EEC

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ชาวนาตำบลโยธะกา ในนามกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ประมาณ 100 กว่าราย ได้รวมตัวกันอ่านคำประกาศยืนยันว่าพวกเขามีสิทธิอันชอบธรรมในฐานะผู้บุกเบิก แผ้วถาง หว่านไถ พลิกฟื้นผืนดินจากป่าปรืออันรกทึบให้กลายเป็นผืนนาอันอุดมสมบูรณ์ และประกาศปกป้องแผ่นดินบรรพบุรุษ ไม่อพยพ และไม่ย้ายออกไปไหน ทั้งนี้ยังประกาศให้โยธะกาเป็นเขตปลอดอีอีซี 

รู้หรือไม่? เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถใช้ป้องกันการรัฐประหารได้

จากหนังสือเรื่อง“หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี ทีมงาน Land watch ได้ค้นพบเรื่องที่น่าตื่นเต้น ซึ่งออกจะดูกลับหัวกลับหางต่างจากสถานการณ์ในเมืองไทยแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฐานทัพและการรัฐประหาร

สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC

“สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC” จากเวทีเสวนาที่กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี วอทช์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกับระดมความเห็นของภาคประชาชนต่อโครงการอีอีซี ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นจำนวนมาก ต่างเข้ามาเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยได้สรุปความต้องการของประชาชนเบื้องต้นไว้ 3 ประการ เพื่อยับยังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44

วันนี้(05 พฤศจิกายน 2560) กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC WATCH) ร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออกได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ว่าเป็นการพัฒนาที่คนภาคตะวันออกไม่ได้เลือก
โดยกลุ่มเครือข่ายประชาขนภาคตะวันออก ได้มีข้อเสนอ 3 ข้อ จะเป็นอะไรบ้าง เชิญติดตามได้เลยครับ