ม.44

คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44

วันนี้(05 พฤศจิกายน 2560) กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC WATCH) ร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออกได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ว่าเป็นการพัฒนาที่คนภาคตะวันออกไม่ได้เลือก
โดยกลุ่มเครือข่ายประชาขนภาคตะวันออก ได้มีข้อเสนอ 3 ข้อ จะเป็นอะไรบ้าง เชิญติดตามได้เลยครับ