ทวงคืนผืนป่า

รวมลิงค์งานวิจัยไร่หมุนเวียน ครบทุกตอน โดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ

หลังจาก Land watch ได้ทยอยเผยแพร่ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หรือ The study on Karen’s rotational farming for the domination of Intangible Cultural Heritage ซึ่งศึกษาโดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ โดยเป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อมกราคม 2557

โดยเป็นการทยอยลงที่ละบททีละตอน ครบทั้ง 8 ตอน ไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2561 โอกาสนี้เว็บมาสเตอร์ขอนำลิงค์ทั้งหมด 8 ตอน มารวบรวมเพื่อการสืบค้น

แถลงการณ์สกน.“ หยุดอิทธิพล หยุดข่มขู่คุกคาม และเร่งรัดจับกุมดำเนินคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชน “

สืบเนื่องด้วยเหตุการณ์ ลอบทำร้ายพระนักพัฒนา วัดปางมะโอ ต.แม่พุง จ.แพร่ โดยการลักลอบเข้าวัด วางเพลิงเผารถยนต์ และกระหน่ำยิงกุฎิพระฐาปนพงษ์ ฐานิษโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ ในขณะที่จำวัดอยู่ เมื่อกลางดึกวันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นการแสดงถึงการกระทำที่อุจอาจ แสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อน ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเมื่อไม่นานมานี้ ก็เกิดกรณีลักษณะเดียวกัน โดยอดีตกำนันเกษตร ยศบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ผู้นำการเคลื่อนไหว เรื่องป่าชุมชนและโฉนดชุมชน ถูกลอบลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยอาวุธสงครามจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งกรณีพระฐาปนพงษ์ ฐานิษโร เป็นพระนักพัฒนาที่ได้ร่วมกับชาวบ้านบ้านปางมะโอแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรในชุมชน ติดตามตรวจสอบการทุจริตอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านปางมะโอได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรฯและเรื่องสิทธิชุมชนกับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ( สกน.) 

งานวิจัยไร่หมุนเวียนตอนที่ 5 การทำไร่หมุนเวียนชุมชนปกาเกอะญอในภาคเหนือ

อ่านงานวิจัยไร่หมุนเวียน ย้อนหลังที่ งานวิจัยไร่หมุนเวียน-การทำเกษตรแบบยั่งยืน ตอนที่ 1 งานวิจัยไร่หมุนเวียน ตอนที่ 2 กะเหรี่ยงคือใคร ? งานวิจัยไร่หมุนเวียนตอนที่ 3 ลองค์ความรู้ชาวกะเหรี่ยงกับการทำไร่หมุนเวียน งานวิจัยไร่หมุนเวียนตอนที่ 4 การทำไร่หมุนเวียนชุมชนกะเหรี่ยงโพลว่ในภาคตะวันตก   ตอนที่ ๕ การทำไร่หมุนเวียนชุมชนปกาเกอะญอในภาคเหนือ         “เราทำเช่นนี้ทำไมหรือ ? เพราะเราเห็นว่า เป็นวิธีการใช้ผืนแผ่นดินที่ดีที่สุดแล้ว เป็นการรักษาหน้าดิน ไม่ให้เสีย ดิน รากไม้ รากไผ่ ตอไม้ ตอไผ่ไม่ตายสนิท ตอไม้ตอไผ่ยังแตกลูกอ่อนได้อยู่ รากไม้รากไผ่ยังแตกหน่อได้อยู่ ต้นไม้ที่ถูกลดกิ่งยังแตกกิ่งใหม่ได้อยู่ ขี้เถ้าขี้ถ่านที่เป็นอาหารพืชยังมีอยู่ ไส้เดือนยังแทงดินอยู่ หญ้าไม่รก ดายหญ้าเบาแรง ดินไม่ถล่มดอยไม่ไถล เพราะว่าเราไม่พลิกหน้าดิน ไม่ขุดขอนไม้ขุดรากไผ่ออก เราปลูกข้าวและพืชผักต่างๆ เราเพียงแต่แทงหน้าดิน ขนาดรอยเก้งรอยกวางเท่านั้น เราไม่ขุดลึกลงถึงแกนดิน แม้จะขุดลึกลงไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะขี้เถ้าขี้ถ่านที่เป็นอาหารข้าวและพืชผักอยู่เพียงหน้าดิน ไม่ลงไปอยู่ในแกนดินหากเราถางไร่ที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ปีหนึ่งถางที่นี่ ปีสองถางที่เดิม ปีสามถางที่เดิม ปีแล้วปีเล่าถางที่เดิม หากทำเช่นนี้ดินจะจืดลง ข้าวและพืชผักไม่งาม โรคและแมลงจะมากขึ้น หญ้าจะรก […]

เปิดงานวิจัยไร่หมุนเวียนตอนที่ 4 การทำไร่หมุนเวียนชุมชนกะเหรี่ยงโพลว่

“กะเหรี่ยงอยู่กับป่า หากินในป่า ช่วยกันดูแลป่า เราทำไร่ เราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกอย่าง แล้วไม่ดีหรือ ? พวกเธอ (ป่าไม้) ให้เราทำไร่ในป่าอ่อน พวกเราทำไม่ได้ ถ้าพวกเราทำอย่างนั้น ความเชื่อ ความเคารพนับถือกฎเกณฑ์ของเราจะสูญเสียไปหมด พวกเราเคารพกฎเกณฑ์ของเราไม่ดีหรือ ?”

ผู้บื่อ อายุ ๙๐ ปี ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านจะแกในทุ่งใหญ่นเรศวร

1 2