Month: March 2019

มองผังเมือง EEC ด้วยแว่นตาของนักวิชาการด้านผังเมือง

มองผังเมือง EEC ด้วยแว่นตาของนักวิชาการด้านผังเมือง ภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง คิดว่ากระบวนการการเกิดขึ้นของ EEC มีปัญหา และในอนาคตถ้าจะยกเลิก EEC ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว และเราอยู่ในส่วนที่มองเห็นปัญหา เราจะส่งเสียงอะไรออกไปได้บ้าง ถ้าจะส่งเสียงออกมาว่าให้ยกเลิก หรือจะปรับปรุงอะไรก็ควรจะต้องปรับปรุง EEC คือชุดความคิดที่ดูประหลาด ขณะนี้ EEC จึงเป็นเรื่องที่อันตราย แต่จะมอง EEC ด้วยคนที่ทำงานด้านผังเมือง ไม่ใช่ในฐานะของข้าราชการกรมโยธา แต่เป็นมุมมองของชาวบ้านทั่วไป เมื่อพูดถึง EEC คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงของ พรบ. ซึ่งมี พรบ.ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 2 ตัว คือหนึ่ง พรบ.ผังเมือง ซึ่งผ่าน สนช. ไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จริงๆเป็นการผ่านพรบ.ที่เราไม่เห็นด้วย อยากถามเครือข่ายพี่น้องในพื้นที่ว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน มีการล่ารายชื่อ ฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ไปยังสนช. ซึ่งความเห็นอันนี้เป็นความเห็นในเชิงสนับสนุนร่าง พรบ.ฉบับนี้ หลายรายชื่อมาจากภาคตะวันออก ก็เคารพในความเห็นของท่าน แต่พรบ.ผังเมืองที่ผ่านความเห็นของสนช.จะมีผลต่อพื้นที่อื่นๆ ต่อไป […]