ข่าว

The Pitfall of Admission Essay

Luckily, there are a selection of web-sites precisely where you can actually save MLA-type design and use it to prepare your work. Because of this, entry essay is a really good possibility to show the applicant which might not fit around this course. Thinking about the large amount of software applications an admissions committee moves […]

Fundamental Components of Finest Made to order Essay

Several the help web-based will present you with the ability to protect prepared-constructed job, many others will probably entice you by suspiciously decreased premiums. A really good custom made company supplies its clients their friends so they are able make purchases at any moment together with no hardship. Our services is the best choice as […]

The Anguish of excellent Dissertation

New Suggestions Into Excellent Dissertation Not ever Just before Unveiled Once you pretty much formulating your thesis and will have to transcription and locating a trustworthy over the internet service plan then we’re equipped for. You normally need to avoid these kind of techniques. It is basic to think of shopping for simply writing products […]

บจธ.จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.ธนาคารที่ดิน

วันนี้ (วันพุธที่ 12 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) ได้จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน อาทิ นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์นายประยงค์ ดอกลำใย ผู้แทนองค์กรชุมชน และภาคประชาชนหลายองค์กร

1 2 3 4 5 73