ข่าว

นักวิชาการเตือน EEC เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

เฟซบุ๊ค Somnuck Jongmeewasin ของ อ.เขียว ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อมูลที่แสดงถึงดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในพื้นที่ EEC ดังนี้

สรุปผลการเจรจา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ หรือ ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาล

สรุปผลการเจรจา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ หรือ ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. วันที่ 13 ก.พ. 62 (ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล 10-13 ก.พ. 62) 1. กรณีพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ เหลือ 1 พื้นที่ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ยังไม่สามารถเจรจาซื้อขายได้ จึงมีข้อเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันสูงเกินกว่าชาวบ้านจะรับภาระไหว ตลอดจนลดราคาที่ดินที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ซื้อขาย และยังมีชุมชนอีกจำนวนมากที่ยื่นขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารที่ดิน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผลการเจรจา เห็นชอบ ให้ บจธ. รับข้อเสนอ และให้เร่งดำเนินการธนาคารที่ดิน บัญชี 2 2. โฉนดชุมชน จากการทำบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน มีมติว่าต้องคุ้มครองพื้นที่ 486 ชุมชนที่ได้ยื่นขอโฉนดชุมชนไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ […]

P-move แถลง-รัฐบาลประยุทธแก้ปัญหา 100 กว่ากรณีไม่คืบหน้า ยันต้องประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้

P-move แถลง-รัฐบาลประยุทธแก้ปัญหา 100 กว่ากรณีไม่คืบหน้า ยันประชุมกรรมการวันนี้

P-move บุกสภา แถลงจี้สนช.หยุดพิจารณากฎหมายกระทบประชาชน

แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับ ขอให้ สนช. ยุติการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับ พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายอำนาจรัฐราชการและกลุ่มทุนเป็นส่วนใหญ่ กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. โดยการจัดทำกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศแต่อย่างใด และมีเนื้อหากระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนที่รักษาป่ามายาวนานนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด ขอประณามพฤติกรรมการเร่งรีบพิจารณากฎหมายและเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งสองฉบับ และขอเรียกร้องต่อ สนช. ให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของประเทศและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สมควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีระยะเวลาพิจารณาตามสมควร มิใช่เร่งรีบดำเนินการ ดังที่ สนช.ทำอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ที่มีเวลาอันจำกัด และประเทศอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส. แต่สนช. […]

เขาดินกับกรณีการกว้านซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

กรณีการกว้านซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเป็นมา ต้นปี 2561 ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน ตำบลเขาดิน อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ราว 57 ครอบครัว ได้ถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินอย่างกระทันหันและกลายเป็นผู้ไร้ที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ทันตั้งตัว เมื่อเจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินให้กับเอกชนรายใหญ่ที่เข้ามากว้านซื้อที่ดิน ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง บางครอบครัวเช่าที่ดินมาเป็นระยะเวลา 50-60 ปี ตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูก ดั้งเดิมนั้นคนตำบลเขาดินก็มีที่ทางสำหรับครอบครัวในการทำมาหากิน แต่ต้องสูญเสียที่ดินไปแต่ครั้งประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การสูญเสียที่ดินของรุ่นบรรพบุรุษเกิดจากการนำที่ดินไปจำนองขายฝากกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ในที่สุดก็กลายเป็นเหยื่อของนายทุนเงินกู้ จากหนี้สินหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากค่าดอกเบี้ยที่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ จนถูกยึดที่นาในที่สุด เพราะไม่สามารถหาเงินจำนวนมากไปไถ่ถอนที่นาได้ ลูกหลานจึงกลายเป็นชาวนาไร้ที่ดินและต้องเช่าที่ดินทำกินจากนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งรัฐบาลประกาศนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาที่ดิน และเกิดการกว้านซื้อที่ดินของนักลงทุนที่ต้องการสร้างนิคมอุตสหกรรม แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เกษตรกรรม ตามข้อมูลของกรมโยธาและผังเมืองระบุว่า พื้นที่ในตำบลเขาดินและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี และพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่มีความเหมาะสมในการใช้พื้นที่นี้ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม การเข้ามากว้านซื้อที่ดินในตำบลเขาดิน เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องต้นปี 2561 โดยอ้างว่าจะสร้างเป็นศูนย์การค้า และมหาวิทยาลัย และมาทราบภายหลังว่าจะมีการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งต่อมาได้ใช้ชื่อบริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในการทำธุรกรรมแทน แต่จากเอกสารทางราชการในการขอนุมัติโครงการและการทำ […]

1 2 3 6