บทความ

ผู้นำการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกิน ส่ายหัว…. ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฉบับ สนช. โอ๋คนรวย ลืมคนจน!!!

นี่คือความในใจของผู้นำภาคประชนชนในการต่อสู้ประเด็นสิทธิในที่ดินทำกินอันยืดเยื้อยาวนานต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ส่องดูที่ดิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด : พบมีปัญหาที่ดินกับชาวบ้านท้องถิ่นในทวาย ส่วนในประเทศไทยพบทำเหมืองโปแตส

จากข่าวที่นายเปรมชัย กรรณสูตร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ ถูกจับกุมกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี สังคมไทยต่างตั้งคำถามกับความป่าเถื่อนและความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เพราะผู้ต้องหาเป็นถึงประธานกรรมการบริหารบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ที่มีสัญญาร่วมกับภาครัฐ วันนี้ทีมงานLand Watch ขออนุญาตติดตามประเด็นนี้และตามหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินตามภารกิจของชาว Land Watch จากงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2560(30 กันยายน 2560 : ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

1 2 3 4