บทความ

มองผังเมือง EEC ด้วยแว่นตาของนักวิชาการด้านผังเมือง

มองผังเมือง EEC ด้วยแว่นตาของนักวิชาการด้านผังเมือง ภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง คิดว่ากระบวนการการเกิดขึ้นของ EEC มีปัญหา และในอนาคตถ้าจะยกเลิก EEC ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว และเราอยู่ในส่วนที่มองเห็นปัญหา เราจะส่งเสียงอะไรออกไปได้บ้าง ถ้าจะส่งเสียงออกมาว่าให้ยกเลิก หรือจะปรับปรุงอะไรก็ควรจะต้องปรับปรุง EEC คือชุดความคิดที่ดูประหลาด ขณะนี้ EEC จึงเป็นเรื่องที่อันตราย แต่จะมอง EEC ด้วยคนที่ทำงานด้านผังเมือง ไม่ใช่ในฐานะของข้าราชการกรมโยธา แต่เป็นมุมมองของชาวบ้านทั่วไป เมื่อพูดถึง EEC คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงของ พรบ. ซึ่งมี พรบ.ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 2 ตัว คือหนึ่ง พรบ.ผังเมือง ซึ่งผ่าน สนช. ไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จริงๆเป็นการผ่านพรบ.ที่เราไม่เห็นด้วย อยากถามเครือข่ายพี่น้องในพื้นที่ว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน มีการล่ารายชื่อ ฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ไปยังสนช. ซึ่งความเห็นอันนี้เป็นความเห็นในเชิงสนับสนุนร่าง พรบ.ฉบับนี้ หลายรายชื่อมาจากภาคตะวันออก ก็เคารพในความเห็นของท่าน แต่พรบ.ผังเมืองที่ผ่านความเห็นของสนช.จะมีผลต่อพื้นที่อื่นๆ ต่อไป […]

“ร่างพรบ.ข้าว” เคราะห์ซ้ำกรรมซัดของชาวนา(ผู้เช่าที่ดิน)

กลายเป็นประเด็นถกเถียงสำคัญ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับการพยายามผลักดันร่างพรบ.ข้าว ของสนช. โดยประเด็นที่ถูกวิพากวิจารณ์อย่างมากนั่นคือเรื่องของการห้ามเก็บเมล็ดพันธ์ ตามมาตราที่ 27/1 และมาตรา 33/2 ซึ่งตีความได้ว่า การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังไม่ได้รับการรับรองพันธุ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งแน่นอนว่าอาจเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนาในบางพื้นที่ ที่เคยเก็บเมล็ดพันธ์ไว้สำหรับการเพาะปลูกในรอบการผลิตหน้า จะทำไม่ได้อีกต่อไป หากว่าเมล็ดพันธ์ของตัวเองไม่ได้รับการรับรองจากกรรมการ

หรือแผ่นดินไทยจะสูญสิ้น : เผยทุนไทย-ต่างชาติฮุบดินในเขต EEC ได้แล้วเกือบ 700 ไร่

เว็บไซต์ EEC เปิดด้วยความภาคภูิใจว่า อานิสงส์ EEC ดูดเม็ดเงินกว่า 5 พันล้านบาท กนอ. ขายที่ดินในนิคมฯ ได้กว่า 700 ไร่ อ้างบทสัมภาษณ์ของ ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่า จากการที่รัฐบาลได้เปิดการประมูลในโครงสร้างพื้นฐานหลักใน 5 โครงการได้เป็นตามเป้าหมาย ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1โครงการท่าเรือแหลมฉบับระยะที่ 3 และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศอู่ตะเภา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทำไมที่ดินสปก.ไม่ควรเปลี่ยนเป็นโฉนด ?

ปี่กลองการเลือกตั้งเริ่มบรรเลงอย่างเป็นทางการภายหลังจากการมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามกรอบของกฎหายในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ต่อจากนี้คงเป็นบรรยากาศของการที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยกันนำเสนอนโยบายหรือข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเราอาจได้เห็นมาบ้าง ตั้งแต่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง

นโยบายที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความน่าสนใจ และมีการถกเถียงกันพอสมควรนั่นคือนโยบายที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอเปลี่ยนที่ดินสปก.ฉโนดที่ดิน ซึ่งอันที่จริงแล้วเมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้นถูกเสนอในชื่อ “ส.ป.ก.4.0” คือการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 กว่า 30 ล้านไร่เป็นที่ดินทองคำ

ร่วมคารวาลัย ปู่คออี้ มีมิ : การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณียังไม่สิ้นสุด ปู่คออี้ยังไม่ได้กลับบ้าน

ทางเพจ Land watch เคยได้เผยแพร่เนื้อหาชวนคิดเกี่ยวกับชีวิตของปู่คออี้กับข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์การเมืองของป่าไม้และที่ดินของประเทศไทย เนื่องในวาระที่ปู่คออี้ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติในวันนี้ ทางเพจ Land watch จึงขอนำเนื้อหาดังกล่าวมาเผยแพร่สู่สังคมไทยจะได้ตระหนักถึงเรื่องราวความอยุติธรรม การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี เพื่อคารวาลัยแก่ปู่ คออี้ มิมี ณ โอกาสนี้

1 2 3