เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชาวบ้านสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฏรเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ชาวบ้านจากพื้นที ตำบลป่าไร่ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มายื่นหนังสือ ต่อกรรมมาธิการ ความมั่นคง และกิจการชายแดน และกรรมาธิการ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีประธานกรรมาธิการ พลโทพงศกร รอดชมพู และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องของชาวบ้านและ แถลงข่าว