sura

คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44

วันนี้(05 พฤศจิกายน 2560) กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC WATCH) ร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออกได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ว่าเป็นการพัฒนาที่คนภาคตะวันออกไม่ได้เลือก
โดยกลุ่มเครือข่ายประชาขนภาคตะวันออก ได้มีข้อเสนอ 3 ข้อ จะเป็นอะไรบ้าง เชิญติดตามได้เลยครับ

Land Watch Thai ร้อง สนช.เปิดเผยบันทึกประชุม กมธ.ภาษีที่ดินฯ และปรับเจตนารมณ์ให้ลดความเหลื่อมล้ำ

Land Watch Thai ร้อง สนช.เปิดเผยบันทึกประชุม กมธ.ภาษีที่ดินฯ และปรับเจตนารมณ์ให้ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีข้อเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดให้มีการทบทวนมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง

P-move ยืนหยัดบนเวทีเจรจา ปกป้องสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนผู้ยากไร้ “แฉผลกระทบจากกรณีความผิดพลาดของนโยบายทวงคืนผืนป่า”

ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move)และผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลได้เข้าร่วมในการประชุม คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2ดยมีการยกข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนร่วมกับตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใน 8

เปิดรับฟังความคิดเห็น “ภาษีที่ดิน” มีประชาสัมพันธ์แต่ไม่บอกสถานที่และเวลา

ถ้าจะเทียบกับนิยาย กฎหมายฉบับนี้ก็คงเหมือน The Lord of the Rings ที่ผู้เขียนใช้เวลาเป็นสิบปี กว่าจะได้นิยายยอดเยี่ยมเรื่องนี้มา แต่มันต่างกันอยู่ก็ตรงที่เรากลัวว่ากฎหมายฉบับนี้ เมื่อร่างออกมาแล้วเสร็จมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเสียมากกว่าสร้างความชอบเนี้ยแหละครับ

ผู้นำการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกิน ส่ายหัว…. ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฉบับ สนช. โอ๋คนรวย ลืมคนจน!!!

นี่คือความในใจของผู้นำภาคประชนชนในการต่อสู้ประเด็นสิทธิในที่ดินทำกินอันยืดเยื้อยาวนานต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1 11 12 13 14