“เราต้องเปลี่ยนเวียดนามจากหญิงสาวที่สวยงามไปสู่การเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ในเอเชีย”

นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc กล่าวประกาศในงานประชุมเศรษฐกิจเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2018

ปัจจุบันเวียดนามยังไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่มีเขตเศรษฐกิจต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง จำนวน 18 แห่ง เขตเศรษฐกิจชายแดนอีก 27 แห่ง และเขตอุตสาหกรรม 325 แห่ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่งในเวียดนาม ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Van Don ตั้งอยู่ชายฝั่งของ Van Don จังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh) ทางตอนเหนือของประเทศ 2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Van Phong อยู่ที่เมือง Bac Van Phong จังหวัดคั้ญอหว่า (Khanh Hoa) ทางตอนกลางของประเทศ และ 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Phu Quoc อยู่ที่เกาะ Phu Quoc จังหวัดเกียนชาง (Kien Giang) ทางตอนใต้ของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามกำลังวางแผนให้เป็นเขตเศรษฐกิจหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษี และการเช่าที่ดินได้ 99 ปี

ก่อนหน้านี้ Van Don, Van Phong และ Phu Quoc เป็นเพียงเขตเศรษฐกิจธรรมดา แต่พื้นที่เหล่านี้จะได้รับการลงทุนพิเศษเพื่อยกระดับขึ้นมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ร่างกฎหมายกฎหมายด้านการกำกับหน่วยงานเศรษฐกิจพิเศษ (draft Law on Special Administrative-Economic Units) ซึ่งให้แรงจูงใจทางภาษีและดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัด Quang Ninh, Khanh Hoa และ Kien Giang

ในร่างกฎหมายฯ ระยะเวลาการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตและเพื่อการทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีระยะเวลา 99 ปี สำหรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีใหม่ เขตสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และศูนย์กลางการพัฒนา และภาคส่วนหลักที่เป็นลำดับความสำคัญในการพัฒนา สำหรับภาคส่วนอื่นๆ จะได้ระยะเวลาในการใช้ที่ดิน 70 ปี

ร่างกฎหมายดังกล่าว นำไปสู่การลุกขึ้นมาประท้วงการเปิดให้เช่าที่ดิน 99 ปีกับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีน  ซึ่งนักวิชาการอย่าง ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ผู้ศึกษาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ให้ความเห็นผ่านเฟสบุ๊คต่อกรณีการลุกขึ้นมาประท้วงของชาวเวียดนามว่า เกิดจากความเหลืออดต่อภาวะการเฟ้อของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ inflation) ที่นอกจากจะไม่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างปัญหาการปล้นชิงที่ดินประชาชนไปให้นายทุน และทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหนาสาหัส

อ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย, พฤศจิกายน 2560; http://vietnamnews.vn/economy/business-beat/448719/govt-vacillates-on-incentives-in-special-economic-zones.html#JWydMQvWMJD4Jc8W.97

https://theaseanpost.com/article/vietnam-boost-its-economy-special-economic-zones

http://vneconomictimes.com/article/vietnam-today/exclusive-incentives-for-special-economic-zones-recommended