จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญข้างถนน 3 แกนนำที่ดินลำพูน เรือนจำอ้างเป็นเรื่องการเมือง

จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญข้างถนน 3 แกนนำที่ดินลำพูน เรือนจำอ้างเป็นเรื่องการเมือง

ประมาณ 8.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค. 2560  เครือข่ายพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูน เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจนับ ร้อยคนยืนรอรับ แกนนำทั้ง 3 คนที่ได้รับการปล่อยตัว ได้แก่ นายสุแก้ว ฟุงฟู นายพิภพ หารุคำจ๋า นางคำ ซางเล็ง

โดยก่อนหน้านั้นทางกลุ่มพี่น้องเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้ทำการขออนุญาติทางเรือนจำจังหวัดลำพูนว่าจะมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานเสวนา “หน้าคุก” เรื่อง อิสรภาพ(ราคาถูก)ของคนจน เซ่นสังเวยความล่าช้านโยบายรัฐ โดยก่อนหน้านี้ทาง สกน. ได้จัดพิธีแบบนี้มาแล้วหลายครั้งในบริเวณเรือนจำ แต่เป็นที่น่าแปลกใจที่ครั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวถูกห้ามไม่ให้จัด เนื่องจากทางเรือนจำกลัวว่าจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง

หลังจากที่มีความพยายามเจรจาและขอเข้าไปจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญในบริเวณเรือนจำ โดยชาวบ้านอ้างว่าพิธีบายศรี ผูกข้อมือเป็นประเพณีของพี่น้องชาวภาพเหนืออยู่แล้ว แต่กลับไม่ได้รับความยินยอมให้จัดกิจกรรมภายในเรือนจำ จึงทำให้สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือตัดสินใจจัดกิจกรรมบานศรีสู่ชวัญริมถนน

การไม่อนุญาติให้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบต่อหน่วยงานราชการ โดยส่วนใหญ่มองว่าหากมีการปล่อยให้เข้าไปทำกิจกรรม ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ทำให้ทุกคนรู้สึกดีกับหน่วยงานราชการ แต่การห้ามกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของพี่น้องชาวเหนือเพื่อต้อนรับทั้ง 3 คนที่ได้เสียสละเพื่อให้สังคมได้ตระหนักเรื่องความเหลื่อมล้ำของที่ดินหน่วยราชการและสังคมควรเกียรติมากกว่าจะมาระมัดระวังว่าจะก่อให้เกิดความแตกแยก

 

ความคิดเห็น