ชาวบ้านโยธะการักษ์ถิ่น มอบดอกไม้ส่งผู้ว่าแปดริ้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้(28 กันยายน 2561) เวลา 16.00 น. ทีมงาน Land Watch Thai ได้ลงพื้นที่ติดตามชาวบ้านกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น เดินทางไปมอบดอกไม้ส่งนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแะเชิงเทรา

ทัั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ที่ไม่ลงนามในคำสั่งให้ชาวบ้านกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ย้ายออกจากพื้นที่ หลังจากเมื่อ ปลายปี พ.ศ. 2560 ชาวบ้านได้รับหนังสือจากกองทัพเรือ ที่ ว 26/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ลงนามโดยพลเรือโท บรรพต เกิดภู่ หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าฯ และรองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคบบัญชา ขอให้ส่งมอบคืนที่ดินให้แก่กองทัพเรือ

ทั้งนี้ในวันนี้ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชน และชาวบ้านโยธะกา ที่มาร่วมกันมอบดอกไม้ให้ตนในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันนี้ ทั้งยังได้กล่าวอีกว่าตนไม่มีวันรังแกประชาชน ไม่ทำร้ายประชาชน

ทั้งนี้ชาวบ้านโยธะการักษ์ถิ่นยังคงยืนยันที่จะเคลื่อนไหว ปกป้องแผ่นดินเกิดต่อไป

อ่านบทความ ประวัติศาสตร์ที่ดินชาวนาตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ที่ http://landwatchthai.org/1108

 

ประมวลภาพ ชาวบ้านโยธะการักษ์ถิ่ในโอกาสเกษียณอายุราชการน มอบดอกไม้ส่งผู้ว่าแปดริ้ว