ชาวนาโยธะกาประกาศ ไม่อพยพ ไม่ย้าย ขอตายบนแผ่นดินเกิด-ชูป้ายเขตปลอด EEC

ชาวนาโยธะกาประกาศ ไม่อพยพ ไม่ย้าย ขอตายบนแผ่นดินเกิด-ชูป้ายเขตปลอด EEC

 

ภายหลังจากที่ ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า เครือเจริญโภคพันธ์ (CP) จะเข้ามาเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์จำนวน 4000 ไร่ในบริเวณพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (ดูข่าวย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QoeMwsCQaYE และ https://www.youtube.com/watch?v=TDYufszw_R0 )

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ชาวนาตำบลโยธะกา ในนามกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ประมาณ 100 กว่าราย ได้รวมตัวกันอ่านคำประกาศยืนยันว่าพวกเขามีสิทธิอันชอบธรรมในฐานะผู้บุกเบิก แผ้วถาง หว่านไถ พลิกฟื้นผืนดินจากป่าปรืออันรกทึบให้กลายเป็นผืนนาอันอุดมสมบูรณ์ และประกาศปกป้องแผ่นดินบรรพบุรุษ ไม่อพยพ และไม่ย้ายออกไปไหน ทั้งนี้ยังประกาศให้โยธะกาเป็นเขตปลอดอีอีซี

 

คำประกาศชาวนาโยธะกา

        พวกเราคือชาวนาโยธะกา ลูกหลานของบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ผู้บุกเบิก แผ้วถางไถหว่านบนที่ดินผืนนี้  100 กว่าปีมาแล้วที่บรรพบุรุษของเราได้ตั้งหลักปักฐาน ลงแรงทำนา ตรากตรำงานหนัก พลิกฟื้นผืนดินจากป่ารกทึบจนกลายเป็นท้องนา และส่งต่อผืนดินให้แก่ลูกหลานสืบทอดการปลูกข้าว อันเป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ

ที่ดินผืนนี้จึงเป็นแผ่นดินเกิดของพวกเรา เป็นที่ฝังรกตกรากของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ ปู่ย่าตายาย เป็นที่ตั้งไข่หัดเดิน เติบโตเรียนรู้การทำนาของลูกหลาน ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

แต่แล้วอยู่ดีๆ บรรพบุรุษของพวกเราก็กลายเป็นชาวนาผู้เช่าที่ดินซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าที่นา เมื่อมีนายกองเข้ามาแจ้งว่า ที่ดินผืนนี้มีคนอื่นเป็นเจ้าของ ก่อนที่จะขายให้กับทหารเรือในภายหลัง จนปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุในราชการของกองทัพเรือ เราซึ่งเป็นลูกหลานของผู้บุกเบิกจึงกลายเป็นเป็นบุกรุกที่ดินของรัฐตามกฎหมาย

ในขณะนี้ พวกเรากำลังถูกลุกไล่จากการยกเลิกสัญญาเช่า และ ให้ส่งมอบที่ดินคืน ทั้งยังสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกไปจากที่ดิน ภายใน 7 วัน หากยังเพิกเฉย ทางราชการมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ พวกเราได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ และความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งอธิบดีกรมธนารักษ์ ยังได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าที่ดินของเราได้ส่งมอบให้โครงการอีอีซีแล้ว  และในเวลาต่อมาได้ปรากฏข่าวว่าเครือเจริญโภคพันธ์ (CP) จะเข้ามาเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเรา

ด้วยเหตุนี้ พวกเราชาวบ้านหมู่ 2 หมู่ 10 หมู่ 11 และหมู่ 12 ต. โยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 166 ครัวเรือน  635 คน ในนามกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น พวกเราขอประกาศการต่อสาธารณะชนว่า

  1. พวกเรามีสิทธิอันชอบธรรมในฐานะผู้บุกเบิก แผ้วถาง หว่านไถ พลิกฟื้นผืนดินจากป่าปรืออันรกทึบให้กลายเป็นผืนนาอันอุดมสมบูรณ์ แต่กลับมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  2. พวกเราจึงขอประกาศปกป้องแผ่นดินบรรพบุรุษ พวกเราจะไม่อพยพ และไม่ย้ายออกไปไหน และจะขอใช้ที่นี่เป็นแผ่นดินตาย
  3. พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้กับพวกเรา เพื่อให้ที่ดินผืนนี้กลับเป็นของลูกหลานผู้บุกเบิกอย่างชอบธรรมตามกฎหมาย
  4. เราขอปฏิเสธโครงการอีอีซี ซึ่งกำลังพรากสิทธิที่ดินไปจากพวกเรา และขอประกาศให้พื้นที่นี้เป็นเขตปลอดอีอีซี

 

ที่ดินต้องเป็นของผู้ไถหว่าน

กลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น

ประกาศ ณ แผ่นดินบรรพบุรุษ ชาวนาโยธะกา วันที่ 19 กันยายน 2561