P-Move จับมือเครือข่ายภาคประชาชน แถลงจี้หยุดร่างพรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แนะคืนอำนาจให้ประชาชนร่วมจัดการที่ดินและทรัพยากร

วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) ณ ที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรมม (P-Move)พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน ได้อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ หยุดและให้ทบทวนร่างพรบ คทช. คืนอำนาจให้ประชาชนและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดูคลิปตอนอ่านแถลงการณ์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1807853412595016&id=100001111237567

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ทำการอัพโหลดบันทึกหลักเกณฑ์ความจำเป็นในการร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยยังมีผู้สนใจดาวน์โหลดไม่มากนัก โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.onep.go.th/topics/51740