5 เรื่องน่ารู้ หลังครม.เคาะ 8.5 หมื่นล้านบาท ลุยรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงของ”

5 เรื่องน่ารู้ หลังครม.เคาะ 8.5 หมื่นล้านบาท
ลุยรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงของ”

1. เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท ระยะทางรวมประมาณ 323 กิโลเมตร โดยจะมีจำนวนสถานีทั้งหมด 26 สถานี และจะมีการเวนคืนที่ดิน ช่วง ก.ค.-ธ.ค. 2562 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565

2. เวนคืนที่ดิน 9,661 ไร่ รัฐตั้งวงเงินสำหรับค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ไว้ 10,660 ล้านบาท โดยรัฐรับภาระค่าดำเนินการทั้งโครงการ สำหรับการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางใหม่ จะใช้พื้นที่เขตทาง 50 เมตร ตลอดเส้นทาง 323 กม. รวมประมาณ 9,661 ไร่ ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass) จำนวน 40 แห่ง ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จำนวน 102 แห่ง มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง

3. โครงการนี้เริ่มศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่ปี 2503 แต่พึ่งออกแบบแล้วเสร็จปี 2555 ผ่านการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) เมื่อปี 2560 เป็นโครงการที่ครอบคลุมจังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยาและเชียงราย มีเส้นทางผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำ A และเจาะอุโมงค์ผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ

4. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดินไทย มีความเห็นเบื้องต้นว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ และสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4(ห้วยทราย-เชียงของ) ซึ่งจะเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ที่ครอบคลุม 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย อย่างไรก็ดีอยากให้สังคมได้ติดตามการเวนคืนที่ดินของประชาชนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

5. ฐานเศรษฐกิจ เคยรายงานเมื่อปี 2557 ว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดที่ดินทำเลทอง 5 สถานีหลักได้แก่ “เด่นชัย /สูงเม่น/แพร่/เชียงราย/เชียงของ” จะราคาที่ดินพุ่งเท่าตัว โดยที่เชียงของนำโด่งสูงสุดไร่ละ 20 ล้าน และมีรายงานว่ากลุ่มทุนจีน(ตามแผนเส้นทางสายไหม) และแลนด์ลอร์ดแถวหน้าเมืองไทย เช่น กลุ่มเบียร์ช้าง และซีพี ล้วนมีชื่อตุนที่ดินไว้ในมือ ทั้งนี้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของจังหวัดแพร่มีเพียง 20% ซึ่งน้อยมาก นอกนั้นจะเป็นภูเขาและเขตป่าทำให้ที่ดินตกอยู่ในมือนายทุนใหญ่ในพื้นที่ทั้งหมดกว่า 10ราย โดยเฉพาะทำเลรอบๆรัศมี สถานีรถไฟทางคู่ซึ่งเขาทราบมานานแล้วว่าจะเกิดขึ้น

…………………………………………………………….

ทั้งนี้พื้นที่จะเวนคืนนั้นประกอบด้วย

จังหวัดแพร่ ในอำเภอเด่นชัยจะมีตำบลเด่นชัย ตำบลปงป่าหวาย, อำเภอสูงเม่นจะมี ต.น้ำชำ ต.สูงเม่น ต.พระหลวง ต.สบสาย ต.ดอนมูล และ ต.ร่องกาศ ส่วนอำเภอเมืองแพร่ จะมี ต.นาจักร ต.กาญจนา ต.เหมืองหม้อ ต.ทุ่งกวาว ต.ทุ่งโฮ้ง ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี อำเภอสอง จะมี ต.หนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จะมี ต.หัวเมือง ต.แดนชุมพล ต.ทุ่งน้าว ต.ห้วยหม้าย ต.บ้านขนุน และ ต.บ้านกลาง

ส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย อำเภองาว ซึ่งจะมี ต.แม่ตีบ ต.หลวงใต้ ต.บ้านแหง ต.หลวงเหนือ ต.นาแก ต.ปงเตา และ ต.บ้านร้อง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยา จะมี ต.แม่กา ต.จำป่าหวาย ต.แม่ต๋ำ และ ต.ท่าวังทอง อำเภอดอกคำใต้ ประกอบด้วย ต.ดอกคำใต้ และ ต.ห้วยลาน อำเภอภูกามยาว ประกอบด้วย ต.แม่อิง ต.ดงเจน และ ต.ห้วยแก้ว

จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยพื้นที่อำเภอป่าแดด ซึ่งจะมี ต.สันมะค่า ต.ป่าแดด ต.โรงช้าง และ ต.ป่าแงะ อำเภอเทิงมี ต.เชียงเคียน อำเภอเมืองเชียงราย มี ต.ดอยลาน ต.ห้วยสัก ต.ท่าสาย และ ต.รอบเวียง อำเภอเวียงชัย มี ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ และ ต.เมืองชุม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มี ต.ทุ่งก่อ และ ต.ป่าซาง อำเภอดอยหลวง มี ต.โชคชัย และอำเภอเชียงของ มี ต.ห้วยซ้อ ต.ศรีดอนชัย ต.สถาน และ ต.เวียง

ที่มา
http://www.thansettakij.com/content/302201
https://amp.mgronline.com/business/9610000075993.html
http://www.ftawatch.org/node/41214
https://workpointnews.com/…/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E…/
https://www.thaipost.net/main/detail/14445

ที่มาภาพ 1 http://www.thansettakij.com/content/7219
ที่มาภาพ 2 http://www.thansettakij.com/content/113754